Privacy regelement

Hierbij presenteert Facetec Cosmetische Kliniek haar privacyverklaring. Dit document heeft als doel om duidelijkheid te verschaffen over hoe Facetec Cosmetische Kliniek omgaat met het verwerken van uw persoonlijke gegevens. In het proces van het verwerken van uw persoonlijke gegevens, handelt Facetec Cosmetische Kliniek met de grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid.

Basis van Verwerking

Wanneer u gebruikmaakt van de diensten van Facetec Cosmetische Kliniek, worden uw persoonlijke gegevens verwerkt. Deze verwerking is gebaseerd op de overeenkomst die u heeft afgesloten met Facetec Cosmetische Kliniek. Bovendien kunnen uw persoonlijke gegevens ook verwerkt worden als u toestemming heeft gegeven voor deze verwerking, bijvoorbeeld bij het bezoeken van de website https://www.facetec.nl, of als u specifieke toestemming heeft gegeven voor bepaalde doeleinden.

Verkrijging van Persoonlijke Gegevens

Bij het benutten van de diensten van Facetec Cosmetische Kliniek verstrekt u persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld via het e-mailadres op de website, of worden persoonlijke gegevens van u verkregen als onderdeel van de overeenkomst.

Categorieën van Persoonlijke Gegevens

Facetec Cosmetische Kliniek verwerkt verschillende categorieën persoonlijke gegevens, waaronder:

 • Contact- en adresgegevens;
 • Gezondheidsgegevens, inclusief eventuele medische aandoeningen en klachten;
 • Geboortedatum;
 • Tijdens de intake wordt een identiteitsbewijs getoond (niet opgeslagen);
 • Andere persoonlijke gegevens die u verstrekt tijdens correspondentie;
 • Foto's en/of video's voor en na een behandeling in het patiëntendossier

In sommige gevallen kunnen bijzondere persoonlijke gegevens worden verwerkt, zoals informatie over medicijngebruik van de patiënt.

Noodzaak van Verwerking

Het verwerken van uw persoonlijke gegevens is essentieel voor twee doeleinden: (I) het aangaan van een overeenkomst met u, en (II) het uitvoeren van deze overeenkomst. De diensten die Facetec Cosmetische Kliniek aanbiedt, waaronder het veilig uitvoeren van cosmetische behandelingen, kunnen niet plaatsvinden zonder de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Doel van Verwerking

De persoonlijke gegevens die door Facetec Cosmetische Kliniek worden verwerkt, dienen voor de volgende doeleinden:

 • Het onderhouden van contact om u te informeren over de diensten en/of producten die u heeft afgenomen, en de uitvoering daarvan;
 • Het uitvoeren van diensten, waaronder (I) huidverbetering, (II) fillerbehandelingen en (III) botoxbehandelingen;
 • Het faciliteren van betalingen;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Het verbeteren van de website door analyse van het bezoekersgedrag;
 • Het delen van gegevens met derden voor uitvoering van dienstverlening.

Bewaartermijn

Persoonlijke gegevens verwerkt door Facetec Cosmetische Kliniek worden bewaard volgens relevante wet- en regelgeving. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om het doel van verwerking te bereiken. Als langere bewaring vereist is volgens wet- of regelgeving, zullen de persoonlijke gegevens langer worden bewaard in overeenstemming met deze eisen.

Verwerking door Derden

Facetec Cosmetische Kliniek deelt persoonlijke gegevens enkel met derden indien strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan geldende wet- en regelgeving. Derden die persoonlijke gegevens kunnen verwerken zijn onder andere:

 • De behandelend arts, voor uitvoering van de behandeling. Verwerkte persoonlijke gegevens omvatten contact- en adresgegevens, gezondheidsgegevens, foto's voor en na behandeling.
 • Websitebeheerder, voor klantcontact. Verwerkte persoonlijke gegevens omvatten contact- en adresgegevens, type aangevraagde behandeling.
 • Accountant, voor financiële administratie. Verwerkte persoonlijke gegevens omvatten contact- en adresgegevens, financiële informatie.
 • Softwarepakketbedrijf voor digitale formulieren, zoals anamnese- en informed consent-formulieren voor behandelingen. Verwerkte persoonlijke gegevens omvatten contact- en adresgegevens, gezondheidsgegevens.

Beveiliging van Persoonlijke Gegevens

Facetec Cosmetische Kliniek neemt de beveiliging van persoonlijke gegevens serieus en hanteert passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat aansluit bij het risico.

Website

Bij gebruik van de website https://www.facetec.nl stemt u in met de disclaimer. FacetecCosmetische Kliniek heeft het recht om de inhoud van de website en disclaimer op elk moment aan te passen zonder klanten/gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. Ondanks zorgvuldige samenstelling van de website kan de inhoud onjuistheden of onvolledigheden bevatten. Facetec Cosmetische Kliniek is niet aansprakelijk voor enige schade voortkomend uit het gebruik van de website. Gebruik van de website is volledig op eigen risico en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Alle teksten op https://www.facetec.nl zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Facetec Cosmetische Kliniek.

Hoewel het niet de bedoeling is om gegevens van bezoekers jonger dan 16 jaar te verzamelen, kan dit toch gebeuren. Ouders/voogden worden geadviseerd betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Als per ongeluk gegevens van minderjarigen worden verzameld, kunnen ouders/voogden contact opnemen via https://www.facetec.nl om deze gegevens te laten verwijderen.

Facetec Cosmetische Kliniek heeft het recht om foto's en video's van hun diensten zowel online als offline te publiceren, na verkregen schriftelijke toestemming van de betrokkenen.

Cookieverklaring

Facetec Cosmetische Kliniek gebruikt enkel technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een websitebezoek worden meegestuurd om de gebruikerservaring te verbeteren. Volgens de wet mogen cookies worden geplaatst als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website. Toestemming is vereist voor andere cookies. Het wordt aanbevolen om cookies te accepteren voor een optimale gebruikerservaring.

De gebruikte cookies zijn functioneel en hebben geen impact op persoonlijke privacy. Ze slaan bijvoorbeeld browserinstellingen op voor een optimale weergave van de website, zorgen voor bereikbaarheid (load-balancing) en voorkomen dat andere cookies worden geplaatst (no-follow).

Op de website van Facetec Cosmetische Kliniek worden Google-cookies gebruikt voor Google Analytics. Er wordt geen informatie bijgehouden over internetactiviteiten, zodat deze niet gelinkt kunnen worden aan individuele personen. Voor vragen hierover kan contact worden opgenomen via https://www.facetec.nl.

Browservoorkeuren

Indien u geen cookies wilt toestaan op uw apparaat tijdens het gebruik van de website, kunt u uw browservoorkeuren aanpassen. U krijgt een waarschuwing en moet toestemming geven voordat een cookie wordt geplaatst. Het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van de website beïnvloeden. U kunt uw browserinstellingen aanpassen om alle cookies, inclusief die van derden, te weigeren. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen via de privacy-instellingen in uw browser.

Rechten van Betrokkenen

Als betrokkene heeft u diverse rechten, waaronder:

 • Recht op informatie: U heeft het recht te weten of uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en toegang te krijgen tot deze gegevens.
 • Recht op correctie: U heeft het recht onjuiste persoonlijke gegevens te corrigeren en onvolledige informatie aan te vullen.
 • Recht op verwijdering: U heeft het recht om onder bepaalde omstandigheden uw persoonlijke gegevens te laten wissen
 • Recht op beperking van verwerking: U heeft het recht onder bepaalde omstandigheden de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken
 • Recht op gegevensoverdracht: U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke
 • Recht van bezwaar: U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden

Klachten

Bij klachten over de wijze waarop Facetec Cosmetische Kliniek met uw persoonlijke gegevens omgaat, of voor het uitoefenen van bovengenoemde rechten, kunt u contact opnemen via facetec.kliniek@gmail.com. Om uw verzoek te verifiëren, wordt gevraagd een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt uw pasfoto en MRZ (onderaan het identiteitsbewijs) zwart maken ter bescherming van uw privacy. U krijgt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken, een reactie op uw verzoek.

Het is ook mogelijk een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de bevoegde toezichthoudende instantie. Neem hiervoor contact op via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in Privacyverklaring

Facetec Cosmetische Kliniek behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring op elk moment aan te passen. De meest recente versie is te vinden op de website. Houd de website dus in de gaten voor de actueelste versie.

Deze versie is opgesteld op 28 augustus 2023.